Aalto Matti 2008
Aho Erkki 2008
Hangasluoma Pentti 2008
Kangas Sauli 2008
Munkki Armas 2008
Wiik Heikki 2008
Mukka Jaakko 2009
Hautala Heikki 2009
Alanen Aulis 2010
Fräntilä Leo 2010
Vainionpää Olavi 2011
Suojanen Ensio 2012
Hahto Matti 2012
Hagman Eelis 2013
Murtonen Markku 2013
Rinta-Hiiro Matti 2014
Rintala Tapani 2014
Mäkinen Arvo 2015
Salonen Seppo 2015
Hauta Pentti 2016

Perälä Pentti

Kalliomäki Matti

Syväluoma Jarmo

Jari Siltala

Kari Viianen

Seppo Kiviniemi

Mikko Sivula

Matti Jaskari

Vesa Lehtonen

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020