Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerho 8.5.2014

 

 

Vuoden Tuomari -kilpailun säännöt

 

 

1. Kilpailun nimi: Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerhon Vuoden Tuomari

 

2. Kilpailun tarkoitus: Kilpailun tarkoituksena on antaa tunnustusta aktiivisesti toimineille tuomareille.

 

3. Osanottajat: 

    - ylituomarit

    - kokeiden sihteerit

    - palkintotuomarit

    - palkintotuomariharjoittelijat

 

4. Palkinnot: Kerhon johtokunta hankkii vuosittain jaettavat palkinnot, kunakin vuonna päättämällään summalla.

    1. palkinto on eniten tuomarina toimineelle henkilölle, ei osallistu arvontaan.

    Seuraavat kaksi palkitaan toimintakertojen perusteella, eivät osallistu arvontaan.

    Seuraavat kolme palkitaan arpomalla.

 

5. Arpojen lukumäärä: Yksi koepäivä on yksi arpa.

 

6. Palkinnon myöntämisperusteet: Osallistujan tulee olla Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerhon jäsen.

    Tuomaripäiviksi lasketaan ainoastaan varsinaiset koepäivät. Kilpailussa huomiodaan kaikki AJOK, KEAJ, (BEAJ) kokeet.

 

7. Kilpailuaika: On yksi koekausi.

 

8. Kilpailuun osallistuvat kilpailukortit: Osallistuja on velvollinen lähettämään kilpailukorttinsa kortissa ilmoitettuun osoitteeseen 5.3. mennessä.

    Lähetysajankohdan ratkaisee postileima.

 

 

    Pitkän kokeen (2 viikon ajokoe) mukaan tulo aiheuttaa hieman tarkistusta tuomaripäiviin. 

 

    Ylituomari, joka toimii pitkän kokeen ylituomarina saa ylituomaritehtävästään vain yhden tuomaripäivämerkinnän korttiinsa.

    Kokeen sihteeri voi sen nimikirjoituksellaan varmistaa.

    Jos ylituomari on pitkän kokeen aikana myös palkintotuomaritehtävissä saa hän siitä erikseen tuomaripäivämerkinnän.

    Kokeen sihteerin tai koiranomistaja, jonka koiralla ylituomari toimi palkintotuomarina voi nimikirjoituksellaan varmentaa merkinnän.

 

 

 

 

    Muistakaa, että varmennuksen on kirjannut aina joku muu, kuin kortin haltija.