HANKESUUNNITELMA

 

Syrjämäki-hanke

Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerho ry

 

Kuvaa kehitettävä asia ja kehittäjät

Syrjähovin toimintaedellytysten kehittäminen.   Syrjämäentie 22, 60100 SEINÄJOKI / Syrjämäki-Hanke.  Karttaliite sijainnista.

Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerho ry.  Yhdistysrekisteri numero 72594

Etelä-Pohjanmaan ajokoirakerho on yli 450 jäsenen yhdistys. Toiminta-alue käsittää koko Etelä-Pohjanmaan, Kyrönmaan sekä Suupohjan. Lisäksi yksittäisiä jäseniä ympäri Suomen.

Kerro lähtötilanne

Yhdistyksen majan käyttöä on rajoittanut koko sen olemassaolon ajan vuodesta 1957 lähtien juomaveden puuttuminen käytöstä.  Lisäksi se on osoittautunut liian pieneksi ja ahtaaksi.

Vuosien aikana asiaa on pyritty korjaamaan, mutta porakaivosta saatu vesi on erittäin rautapitoista. (tutkittu 15.7.2009, jolloin raudan määrä oli 4500, kun max sallittu arvo on 400). Tähän saakka kaikki juoma(kahvi)vesi on tuotu mukana.

Toinen merkittävä asia on tullut eteen lisääntyneen käytön takia.  Tilat ovat käyneet vähintäänkin ahtaaksi ja nyt esitetään  uuden majan rakentamista nykyaikaiseen tasoon. Myös toimimattomat keittiö- ja pesutilat ovat estäneet majan täysipainoista käyttöä.

 

Kehitettävää

Uuden majan rakentaminen vastaamaan nykyisen toiminnan tarpeita.

Maja toimii ajokoiraharrastajien kilpailu- ja toimintakeskuksena sekä eri koirarotuharrastajien kokouspaikkana  varsinaisena toimintakautena kahtena kolmena päivänä viikossa.  Lisäksi on tarkoitus luovuttaa korvausta vastaan majan tiloja niitä tarvitseville niinä aikoina, kun ei ole omaa käyttöä.

 

Osallistujat kokouksiin tulevat koko Etelä-Pohjanmaan alueelta. Ajokoiraharrastajien piiriottelut K-P:n ja Pohjanmaan sekä muiden piirien kanssa ovat viime vuosina lisääntyneet.  Pienempimuotoisia eri koirarotuja koskevia alueellisia koiranäyttelyitä on mahdollista myös järjestää, kun vesiasia on kunnossa ja muita tiloja on riittävästi. Lisäksi kurssi ja koulutustilaisuuksia järjestetään useita vuosittain.

 

Tavoitteet ja miten niihin pääsyä mitataan

Tavoitteena on rakentaa uudet toimitilat, jonka kokonaispinta-ala on n.180 m2. Kokoustilat tulevat n. 60 hengelle. Toimitilat sisältävät myös keittiön ja tarvittavat sosiaalitilat sekä pienimuotoisesti arkistotilaa.

Ns vanha maja jää rakennusaikaisiin kokousiin sekä majoitus ja varastotilaksi.  Osin ränsistynyt sauna- ja varastotila puretaan uudisrakennuksen alta pois.

 

Tavoitteena on vuoden 2010 aikana saada lupa-asiat ja materiaalihankinnat alulle (mahdollinen talopaketti). Vuoden 2011 aikana rakennettaisiin toimitilat kuntoon sisältäen vesilaitteiston. Vuonna 2012 hankitaan tarvittavat kalusteet ja saatetaan rakennus lopulliseen kuntoon.

 

Keinot

Kevät 2011 aikana suoritetaan pohjan raivaus sekä pohjatyöt ja tarvittavat valut ja vesijohdotukset.

Talon puuosat tilataan vuoden 2010 syksyllä, jolloin kokonaistoimitus voidaan ottaa vastaan keväällä 2011 ja aloittaa rakentaminen.

Sähkö- ja muut sisustustyöt mm märkätilat kunnostetaan syksyn aikana.

Viimeistelytyöt suoritetaan syksyn 2012 aikana ja rakennus on kokonaan valmis joulukuussa 2012.

 

Tekijät ja muut resurssit (esim. tilat, kontaktit, ympäristö)

Yhdistyksellä on käytettävissä rakennusmestari, jonka käsialaa piirustukset ovat.  Työmaan valvonta ja työnjohto onnistuu hyvin.  Lisäksi em rakennusmestari on ollut mukana vastaavassa rakennusprojektissa Ilmajoella. Jäsenistössä on useita rakennusalan ammattilaisia jotka ovat lupautuneet osallistumaan rakennushankkeeseen.

Talopaketin toimittajista on jo tietoa ja toimituskyky ja –varmuus on nähty vastaavien toimitusten yhteydessä.

Kerho on jo rekrytoinut alueeltaan ammattimiesten muodostaman rakennustoimikunnan, jonka tehtävänä on vastata rakentamisen edistymisestä.

Yhteistyötahot

Jäsenistössä on eri yritysten ja liikkeiden palveluksessa olevia henkilöitä jotka omalta osaltaan ovat lupautuneet käyttämään sidosryhmiään hyödyksi.

 

 

 

Kriittiset kohdat

 

Joissakin tilanteessa talkootyövoiman saanti voi hidastaa työn etenemistä. Yhdistyksen perustama rakennustoimikunta tekee suunnitelman ja aikataulun rakentamisen edistymisestä. Tällöin talkoopäivät voi suunnitella riittävän ajoissa.

 

Tiedotus

Kunkin vaiheen työnjohdon on tiedettävä riittävän ajoissa työvoiman tarve sekä tarvittavat materiaalit.

Materiaalin hankinnasta tekee toimikunta aikajanan ja hankinnat suoritetaan keskitetysti.

Muilta osin rakennustoimikunta ”Syrjähovi-projekti” vastaa muusta tiedottamisesta.

 

Rahoitus

Liitetiedostona on projektiin laskettu tarvittava rahoitus. Talousarvion loppusumma on 124.000,00 euroa.  Yhdistys on varautunut myös omalla pääomalla hankkeeseen talkootyön lisäksi.

 

Onko elämää hankkeen jälkeen?

Toiminta jatkuu ja mahdollisuus toiminnan kehittämiseen sekä laajenemiseen paranee. (vesiasian olemassaolo vaikuttaa merkittävästi.)

Ajokoirakokeet lisääntyvät lisääntyvän tilan sekä harrastajien lisääntymisen johdosta, samoin koiranäyttelyt.

Uudet toimitilat palvelevat myös kokous ja pienimuotoisten juhlien pitopaikkana Seinäjokea ja lähialueita.